PÅLITLIG KUNDBETJÄNING SEDAN ÅR 1948

PÅLITLIG KUNDBETJÄNING SEDAN ÅR 1948

SNT-Group Oy / Suomen Nauhatehdas bildades i juni 2010 som moderbolag för koncernen i sin nuvarande form då affärsverksamheten och aktiestocken vid flera företag slogs samman till en ny enhet. Bolagets helhet bildades av Suomen Nauhatehdas Oy:s (grundat år 1948) och Lankatuonti Oy:s (1964) affärsverksamheter och Ulkohankinta E. Perttunen Oy:s (1972) aktiestock. År 2012 skaffade företaget TEN Oy:s bandaffärsverksamhet och Urvikko Oy:s aktiestock för att utvidga företagets produktsortiment. Genom företagsköpet, som undertecknades i februari 2013, övergick Ilari Syväpuro Oy:s aktiestock i SNT-Group Oy:s ägo.

Läs mer